New Playground Equipment

Tá fáilte rómhaibh ar ais ar scoil!! Tá áthas an domhain ar na cailíní leis an fearas iontach nua sa chlós!!
Girls are thrilled with the new equipment in the yard. School days were never as much fun!!